Remedial teaching

Remedial teaching is individuele ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met spelling, rekenen en begrijpend lezen.
Goede taal-, lees- en rekenvaardigheden zijn van grote invloed op het welbevinden van leerlingen. Wij achterhalen samen met de leerling de onderwijsbehoeften en we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gewenste doelen worden behaald. Vervolgens gaan wij op een passende manier met de leerling aan de slag om de vaardigheden aan te leren.

Meestal vindt remedial teaching eens per week plaats. Dit kan zowel op school als bij ons op de praktijk.

Op aanvraag kunnen wij een onderwijsarrangement samenstellen waarbij het individuele doel van de leerling aansluit bij het leren in de klas. Tevens nemen wij het welbevinden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen mee in onze benadering naar de leerling .