Remedial teaching

Remedial teaching is individuele ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen.
Goede taal-, lees- en rekenvaardigheden zijn van grote invloed op het welbevinden van leerlingen. Wij achterhalen samen met de leerling de onderwijsbehoeften en we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gewenste doelen worden behaald. Vervolgens gaan wij op een passende manier met de leerling aan de slag om de vaardigheden aan te leren.

Intake

Tijdens het intake gesprek bespreken we hoe vaak en waar de remedial teaching plaats zal vinden. Meestal vindt remedial teaching eens per week plaats. Dit kan zowel op school als bij ons op locatie. Tevens bieden wij de mogelijkheid om de Remedial Teaching online te doen.

Individueel en in groepen

We bieden onze Remedial Teaching 1 op 1 aan maar ook in groepsvorm, afhankelijk van de behoefte.

Begeleiding op maat

Op aanvraag kunnen wij een onderwijsarrangement samenstellen waarbij het individuele doel van de leerling aansluit bij het leren in de klas. Tevens nemen wij het welbevinden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen mee in onze benadering naar de leerling .