Executieve functies

‘Werk in uitvoering’ training Executieve functies

Wat zijn executieve functies?

Het zijn al die regelfuncties van de hersenen die belangrijk zijn voor uitvoerende taken zoals doelgericht en aangepast gedrag.

Executieve functies zijn nog volop in ontwikkeling bij jongeren en kunnen dus worden getraind.

Vind je het lastig om te starten met een taak? Reageer je soms onhandig? Weet je soms niet waar je moet beginnen dan komt dit omdat je executieve vaardigheden nog in ontwikkeling zijn.

De training

Tijdens onze training van zes bijeenkomsten besluiten we samen met de deelnemer(s) welke executieve vaardigheden zij willen ontwikkelen en stellen we samen met de deelnemer(s) een einddoel en tussendoelen op.

We werken met speciaal ontworpen materialen ter ondersteuning van de ontwikkeling van executieve functies. We sluiten de training af met een individueel gesprek met iedere deelnemer.

mooi jong huiswerkbegeleiding, coaching en training

Onze gecertificeerde trainers bieden zowel individuele begeleiding als groepstrainingen aan

Executieve functies die aan bod kunnen komen

Het werkgeheugen – de capaciteit om tijdelijk informatie te onthouden om een taak af te kunnen maken.

Plannen en organiseren – het vermogen om op een systematische, efficiente manier met huidige en toekomstige taakeisen om te gaan

Zelfmonitoring – het vermogen om eigen handelen steeds weer af te stemmen op het doel dat bereikt moet worden.

Reactie inhibitie/Impulscontrole – het vermogen om te stoppen en na te denken  alvorens te handelen.

Cognitieve flexibiliteit – het vermogen om op een flexibele manier te denken en problemen op te lossen.

Taakinitiatie – zelfstandig herkennen wanneer het tijd is om aan iets te beginnen en voorbereidingen te treffen om dit ook te doen.