mooi jong

Persoonlijk, passend en professioneel!

Trainingen, non-cognitief

We hebben een uiteenlopend aanbod van trainingen en workshops zodat wij altijd passende begeleiding kunnen bieden voor groepen bij ons op locatie en op school. De inhoud van onze trainingen stemmen we altijd af op de doelgroep en de hulpvragen die tijdens het kennismakingsgesprek naar voren zijn gekomen.  Ons ervaren team van trainers verzorgt altijd maatwerk en is flexibel. Indien gewenst, worden ouders en school betrokken bij de training om de tranfer naar school en thuis soepel te laten verlopen.

Aan het eind van iedere training is er een reflectiemoment waarin met elkaar teruggeblikt wordt op het verloop van de training en de aangeleerde vaardigheden.

Trainingen, non-cognitief

We hebben een uiteenlopend aanbod van trainingen en workshops zodat wij altijd passende begeleiding kunnen bieden voor groepen bij ons op locatie en op school. De inhoud van onze trainingen stemmen we altijd af op de doelgroep en de hulpvragen die tijdens het kennismakingsgesprek naar voren zijn gekomen.  Ons ervaren team van trainers verzorgt altijd maatwerk en is flexibel. Indien gewenst, worden ouders en school betrokken bij de training om de tranfer naar school en thuis soepel te laten verlopen.

Aan het eind van iedere training is er een reflectiemoment waarin met elkaar teruggeblikt wordt op het verloop van de training en de aangeleerde vaardigheden.