Ons team

Monique is gediplomeerd kinder-jeugdcoach. Ook is zij gecertificeerd  (School) Video Interactie begeleider (Beeldcoach) en heeft zij de opleiding integrale zorg afgerond. Zij is gecertificeerd Zandkastelencoach (scheidingsbegeleiding) en gecertificeerd ‘ ik leer leren’ coach. Zij heeft de titel Master Special Educational Needs (M Sen) en is lid van de landelijke beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO). Tevens is zij bevoegd docent Engels en in het bezit van het Certificate of Proficiency in English.  Zij heeft verschillende functies bekleed in het VO. Sinds 2012 is zij trotse eigenaar van Mooi Jong. Sinds januari 2021 is zij een co-ownership aan gegaan met Alexander Koppelle.

Alexander Wat het werk zo leuk maakt bij mooi jong volgens Alexander is dat hij iedere dag bezig is met nieuwe effectieve en innoverende manieren van begeleiden en onderwijzen om de leerlingen steeds beter te kunnen bedienen. Als bedrijfseconoom houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van de begeleidingsmethodes en daarnaast is hij verantwoordelijk voor de examenkandidaten, de school-examen en examentrainingen en alle bijlessen.Tevens coördineert hij projecten op VO scholen zoals de zomerschool en hij houdt zich bezig met overkoepelende onderwijsprojecten. Sinds januari 2021 is hij co-owner van mooi jong.

Stefano heeft zijn vwo-diploma behaald op het Segbroek College, waar hij voor hockey en tennis gebruik heeft kunnen maken van de TopSport-faciliteiten. Tijdens zijn opleiding Bouwkunde in Delft is hij in aanraking gekomen met mooi jong, waar hij destijds bijles gaf in exacte vakken. Het plezier dat hij ervoer bij het geven van bijlessen bracht hem op het idee om uiteindelijk ook voor de bevoegdheid tot Leraar Wiskunde te gaan. Hij heeft lesgevende ervaring opgedaan in het vo, het mbo en het hbo. Omdat hij op inhoudelijk vlak (wat betreft de wiskunde) meer uitdaging zocht, heeft hij zijn master behaald in Utrecht, waarna hij Lerarenopleider Wiskunde is geworden aan de Hogeschool Rotterdam. Daar heeft hij didactische en wiskundige vakken gegeven en daarnaast is hij ook stagebegeleider, studieloopbaancoach, scriptiebegeleider en examencommissielid geweest.

Inmiddels is Stefano sinds maart 2022 fulltime werkzaam voor mooi jong als operationeel directeur.

Latonya is in 2015 afgestudeerd als toegepast Psycholoog. Gedurende haar opleiding heeft zij zich gespecialiseerd in de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren en hun leerproces en heeft zij geleerd hierop in te spelen middels trainingen en coachingsgesprekken. Daarnaast  is zij gecertificeerd voor het afnemen van verschillende psychologische tests. Ook heeft zij in 2017  haar  tweedegraads lesbevoegdheid in Omgangskunde behaald en is zij gecertificeerd ‘ik leer leren’ coach en trainer . Sinds 2016 is Latonya werkzaam bij Mooi Jong. Latonya is extern  voor mooi jong werkzaam als RT-er en coach op VO scholen in Den Haag.

Diede heeft haar bachelor Criminologie behaald aan de Universiteit van Leiden in 2015. Tijdens haar studie heeft ze de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing gevolgd. Ten tijde van deze minor werd haar interesse voor het pedagogiek steeds meer aangewakkerd. In 2018 is Diede begonnen bij Mooi Jong als huiswerkbegeleider en leerlingencoach. In de ochtenden geeft ze Onderwijs op Afstand aan leerlingen die door omstandigheden (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan. In de vakken geschiedenis en maatschappijwetenschappen geeft Diede bijlessen en examentrainingen. Zij is gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer. Tevens geeft zij faalangstreductietrainingen  op verschillende VO scholen.

Steffanie heeft in 2018 haar Pabo-diploma behaald aan De Haagse Hogeschool. Daarna heeft zij ervaring opgedaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs en heeft zij certificaten behaald voor het therapeutisch begeleiden van kinderen met een gedragsproblematiek.  Ook is zij gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer. Nu werkt Steffanie als coördinator bij Mooi Jong. Bij de huiswerkbegeleiding is zij het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en coaches. Daarnaast is Steffanie remedial teacher in het primair onderwijs. “Ik ben van mening dat ieder kind individueel gehoord en gezien moet worden met aansluitende begeleiding op maat. Wat perfect aansluit bij de visie van mooi jong!”

Eva Na haar bachelor Latijns-Amerika studies aan de Universiteit Leiden, is Eva zich gaan specialiseren op het gebied van dyslexie en leerproblemen binnen het taalonderwijs. In 2018 heeft zij haar masterdiploma Toegepaste Taalwetenschappen behaald aan de VU Amsterdam. Als taalwetenschapper kan ze haar expertise toepassen in haar werk als dyslexiebehandelaar in het Primair Onderwijs. Sinds 2018 is zij ook werkzaam als leerlingencoach en huiswerkbegeleider bij Mooi Jong. Daarnaast geeft zij op Mooi Jong ook bijles en examentrainingen in de vakken Nederlands en Engels.

Jose is Ontwikkelings- en Onderwijspsycholoog. Zij werkte 12 jaar op uiteenlopende scholen in het Haagse basisonderwijs. Daar ondersteunde zij samen met ouders en leerkrachten veel leerlingen met extra leerbehoeften- en sociaal emotionele uitdagingen. Na een periode waarin Jose met haar gezin voor langere tijd heeft gereisd, is zij in september 2019 begonnen bij Mooi jong. Zij is werkzaam als RT-er en in de huiswerkbegeleiding “Het is mijn doel om te zorgen dat kinderen schoolwerk minder als belastend gaan ervaren en er plezier zelfvertrouwen bij ervaren”.

Anna is een allround begeleider binnen ons team. Anna heeft de bachelor Engelse Taal en Cultuur en de master Literary Studies behaald aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Anna bevoegd docent Engels. Zij geeft al 7 jaar bijles en begeleiding op maat. Zij is pedagoog in hart en ziel en helpt leerlingen met veel plezier. Van  faalangst training tot projecten op scholen tot  persoonlijke begeleiding. “Bij MooiJong kan ik mijn passie voor onderwijs combineren met het bevorderen van een veilige en inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen kunnen stralen met een mooie planning!”

Claire heeft in 2014 haar Bachelorsdiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan de Universiteit van Leiden. Hierbij is zij gespecialiseerd in orthopedagogiek. Op dit moment is zij naast haar werk voor mooi jong werkzaam als docent Frans. Tevens werkt zij al ruim 7 jaar met kinderen en jongeren. Sinds dit schooljaar is werkzaam als gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer bij mooi jong.

Jeroen is in 1976 als zanger en leraar geboren in Helmond. In 1994 begon hij zijn studie zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast zijn werk als muzikant is hij na zijn studie aan de PABO jaren als leerkracht in het Primair Onderwijs werkzaam geweest. In 2005 kwam hij in het Voortgezet Onderwijs terecht. Hij was daar oa. mentor en doceerde door de jaren heen verschillende vakken en werd in 2008 uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar’ in Den Haag. In 2010 studeerde hij af als eerstegraads ‘Docent Muziek’, aan wederom het Koninklijk Conservatorium.

Carmen vindt het mooi om te zien hoe haar leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in het vak
wiskunde. In haar beleving gaan leerlingen het vak soms zelfs leuk vinden! Om deze reden heeft zij tijdens haar studie Econometrie en Operationele Research een educatieve minor gevolgd. Door die minor is zij nu bevoegd tweedegraads docente wiskunde. Carmen vindt het tof dat ze bij mooi jong niet alleen de leerlingen kan begeleiden, maar dat ze daarnaast ook zelf met wiskunde bezig kan zijn binnen haar functie als data-analist. Doordat ze verschillende processen optimaliseert, kunnen leerlingen sneller geholpen worden. Verder kijkt ze hoe we samen mooi jong steeds meer kunnen verbeteren, door resultaten uit het verleden te analyseren. Zo kunnen we elke leerling zo goed mogelijk helpen.

Froukje heeft ongeveer 10 jaar voor de klas gestaan als docente Nederlands. Werken binnen het onderwijs is een absolute passie van haar. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het onderwijs, maatwerk bieden en interactie met leerlingen maakt het onderwijs voor haar zo afwisselend en leuk. Binnen haar functie als kwaliteitsmanager zal zij zich vooral bezighouden met het bewaken van de kwaliteit binnen de verschillende projecten van mooi jong, zodat wij iedere leerling de beste ondersteuning kunnen bieden.

Nicoline

Coach en Remedial Teacher

Na jarenlange ervaring in het onderwijs, werkt zij nu met veel plezier als remedial teacher voor mooi jong. Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. Nicoline vindt het fijn om kinderen het zelfvertrouwen en het plezier in leren te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste jonge mensen die hun weg in de maatschappij weten te vinden.

Feamke

Docent Engels, bijlesdocent en examentainer

Faemke werkt sinds november 2020 bij mooi jong. Ze heeft het ontzettend naar haar zin, omdat we een supergezellig team hebben, omdat we leuke leerlingen begeleiden én omdat de werkzaamheden heel afwisselend zijn. Zes jaar geleden is ze begonnen aan een opleiding tot docente Engels, daardoor heeft zij op verschillende scholen stage gelopen en gewerkt. Ze heeft gemerkt dat ze één-op-één of in kleine groepen begeleiden veel leuker vindt dan voor de klas staan en ze is heel blij dat ze bij mooi jong terecht is gekomen. Faemke werkt twee dagen bij de huiswerkbegeleiding, daarnaast geeft ze bijlessen Engels en Nederlands.

Lonneke

Coach

Na haar bachelor of fine arts and education heeft zij diverse coach opleidingen gedaan, waaronder de KED opleiding. Lonneke is een gecertificeerde jeugd coach, Kinder tekeningen analyst en heeft de opleiding Beelddenken afgerond. Bij mooi jong is zij trainer ‘Ik leer leren’ en coacht leerlingen individueel. Naast het werk bij mooi jong staat Lonneke ruim 17 jaar voor de klas als docent Beeldende vorming. Tot slot is zij werkzaam als beeldend kunstenares. Voor de creatieve gedachte bij mooi jong vult zij anderen prima aan.

Mijn opleiding Bachelor of Fine arts and education heb ik aan de Willem de Kooning academie gedaan en geslaagd voor mijn 1e graad.

Nima

Coach en huiswerkbegeleider

In 2020 heeft Nima haar bachelor Psychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelor heeft zij zich gespecialiseerd in Kind- en Jeugdpsychologie. Na het behalen van haar bachelor diploma is zij aan de slag gegaan met de master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Leiden. In 2019 is Nima bij mooi jong begonnen als huiswerkbegeleider. Nu is ze ook werkzaam als coach, geef ze examentrainingen en ‘ik leer leren’-trainingen. Naast mooi jong werkt Nima bij een dagopvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Ze ziet het als een uitdaging om kinderen en jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling op de manier die bij dat kind en zijn omgeving past.

Sanne v D

Huiswerkbegeleider en bijlesdocent

Sanne studeert op dit moment rechten op de Haagse Hogeschool. Sinds 2018 is zij werkzaam bij mooi jong. Wat begon als leuk bijbaantje is uitgegroeid tot een passie om met kinderen te werken. Sanne richt zich voornamelijk op de huiswerkbegeleiding maar is ook werkzaam als bijlesdocent en examentrainer in de vakken bedrijfseconomie, scheikunde en wiskunde A. Ook is zijn gecertificeerd Ik leer leren trainer.

Sanne L

Coach

Sanne is na het behalen van haar vwo-diploma (Cultuur en Maatschappij) op het Maerlant Lyceum in Den Haag, begonnen met een studie aan de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels zit zij in haar laatste studiejaar van de bacheloropleiding Pedagogiek. Naast dat zij in de afgelopen jaren veel kennis en vaardigheden heeft opgedaan, is zij werkzaam geweest in de werkvelden Kinderopvang en Onderwijs. Verder is Sanne in het bezit van de certificaten ‘HBO HSS: Leren signaleren’ en ‘De basistraining Vlaggensysteem’. In haar derde studiejaar heeft zij de minor ‘Coachen en begeleiden in het pedagogisch werkveld’ gevolgd. Hier ontdekte zij haar passie voor coaching.

“Ik vind het waardevol dat ik bij mooi jong de kans krijg om meer werkervaring op te doen. Mijn doel is dat de leerlingen middels de coaching met succes leren, zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen”.

Timmie

Docent en Remedial Teacher

Timmie is al 20 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Veelal in het speciaal onderwijs, maar sinds vier jaar binnen het montessori-onderwijs, in de onderbouw. Zij wordt een gelukkig mens als ze samen met haar leerlingen kan ontdekken hoe ze hun kwaliteiten kunnen inzetten om te groeien en te leren, daar ligt onder andere haar passie. Dat hoopt zij ook bij mooi jong te kunnen gaan doen, talenten ontdekken en die samen in te gaan zetten, zodat er ruimte is voor groei op allerlei gebieden.

Tamara M

Coach en Remedial Teacher

Tamara is kinder- en jeugdverpleegkundige. Vanuit haar werk als jeugdverpleegkundige zat zij altijd in de preventieve hoek van de gezondheidszorg. Observeren en signalen van (mogelijke) problemen en dan doorverwijzen  naar de juiste discipline. Tamara wilde dat laatste stukje zelf -als het gaat over welbevinden- juist zelf doen. Binnen de scholen waar zij toen werkte als jeugdverpleegkundige kreeg ze daar ook de ruimte voor en ze wil zich nu bij mooi jong alleen richten op het coachen van kinderen/jongeren om hen weer meer in hun kracht te zetten.

Naast het werken bij mooi jong werkt Tamara als docent zorg en omgangskunde op een MBO.

Op dit moment studeert zij Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

Tamara van B

Remedial Teacher, ik-leer-leren-trainer en coach

Bij mooi jong is Tamara werkzaam als Remedial teacher, ik-leer-leren-trainer/coach en ondersteunt zij leerlingen in het reduceren van faalangst. Na de Pabo, master Pedagogiek en 8 jaar voor de klas te hebben gestaan in Nederland en in het buitenland, heeft Tamara de behoefte om leerlingen in kleine groepen of één-op-één te begeleiden op een coachende manier. Tamara wil leerlingen begeleiden en op zoek gaan naar het knelpunt waardoor een leerling vastloopt, om van daaruit te kijken wat er nodig is om verder te komen.

“Bij mooi jong is de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen minstens zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Dit maakt het werken bij mooi jong prettig omdat de coaching gericht is op het welbevinden van de leerling in zijn totaliteit.”

Eveline

Coach en onderwijsdeskundige

Na jarenlang ervaring in het onderwijs is Eveline zich gaan specialiseren in coaching van kinderen individueel en in groepjes.

“Emoties van jezelf of van een ander is soms behoorlijk lastig om mee om te gaan, samen gaan we op onderzoek. Het proces wanneer kinderen hun kwaliteiten kunnen benoemen en inzetten, de groei die ze dan meemaken daar krijg ik energie van. Mooi om een stukje met hun mee te reizen op weg naar een toekomst met meer vertrouwen in zichzelf.”

Bijlesdocenten