Op naar de brugklas

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van uw kind is de overstap van de basisschool naar de brugklas van het Voortgezet onderwijs. Voor een soepel verloop biedt Kindercoachpraktijk Mooi Jong begeleiding op maat. Uw kind voelt zich hierdoor prettig en krijgt vertrouwen in het kunnen en doen.

Korte cursus

Tijdens deze korte cursus van drie bijeenkomsten wordt uw kind voorbereid op wat in het Voortgezet onderwijs gevraagd gaat worden. Aan bod komen onderwerpen zoals agendagebruik, computervaardigheden en tips voor het plannen van huiswerk.
Tevens wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en eigen kwaliteiten  waardoor het contact met nieuwe klasgenoten makkelijker zal verlopen.