Huiswerkbegeleiding

In de regio Den Haag biedt Mooi Jong huiswerkbegeleiding op maat. Vooraf vindt een intakegesprek plaats en samen bepalen we een persoonlijk plan van aanpak.

Onze praktijk

Onze praktijk aan de Laan van Meerdervoort 862 in Den Haag is een gemoedelijke plek waar wij het belangrijk vinden dat uw kind zich op zijn gemak en thuis voelt.
De kleurrijke ruimtes zijn modern en tegelijkertijd prettig om in te werken. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in een aparte ruimte die beschikt over (dynamisch licht) en de nieuwste ICT-benodigdheden zoals computers en iPads.
Onze visie is dat leerlingen goed kunnen leren wanneer zij goed in hun vel zitten. Daarom besteden wij veel aandacht aan de relatie die wij met de kinderen hebben.

Gezonde voeding

Wanneer zij uit school komen, kunnen ze eerst even bijpraten en iets drinken en/of eten alvorens zij aan de slag gaan. In samenwerking met onze voedingsdeskundige van food impact bieden wij gezonde en smakelijke voeding aan.

Concentratie

Door onze persoonlijke begeleiding en prikkelarme omgeving is onze hulp bij huiswerk ook geschikt voor kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren..
Wij maken gebruik van een digitaal planningssysteem dat gelinkt is aan magister. Hierdoor weten de leerlingen en wij precies wat er gedaan moet worden en hoe zij ervoor staan. Alle ouders ontvangen dagelijks een update via een e-mail.
Kindercoachpraktijk Mooi Jong houdt op het gebied van huiswerkbegeleiding rekening met:

  • De juiste passende begeleiding
  • Toegesneden op de individuele behoeften van uw kind
  • De nadruk op het aanleren van huiswerkvaardigheden

Indien gewenst, nemen wij contact op met de docent, leerkracht of begeleider op school. Dagelijks houden wij hen op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Zelfstandig oefenen

Wij vinden het belangrijk dat uw kind de bij Mooi Jong aangeleerde vaardigheden ook zelfstandig oefent op school en thuis. Door een maximum van vier dagen huiswerkbegeleiding te bieden, creëren we hiervoor de ruimte.

Tijd voor ontspanning

Bovendien vinden wij het van essentieel belang dat er voor uw kind tijd overblijft om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen door middel van sport en spel en ontspanning. Bij Kindercoachpraktijk houden wij hier rekening mee en plannen we daar tijd voor in.

Studievaardigheden

Elk kind heeft talenten en vaardigheden. De coaches van Mooi Jong bekijken over welke talenten en vaardigheden uw kind reeds beschikt en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. Denk hierbij aan moeite met plannen en organiseren en de behoefte aan structuur.
Met de training ‘ik leer leren’ zullen ontbrekende vaardigheden worden aangeleerd en worden geoefend, passend bij de leervraag van uw kind. Zo zal uw kind de aangeleerde vaardigheden direct in de praktijk kunnen brengen tijdens het maken van huiswerk.
Lees meer over de training ‘ik leer leren’.