mooi jong

Persoonlijk, passend en professioneel!

(S)VIB-VHT BEELDCOACHING

(School) Video interactie begeleiding of beeldcoaching is een vorm van oplossingsgericht, kortdurend coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames. Door samen de beelden terug te kijken komen we erachter wat er gebeurt in de klas op school. We zien daadwerkelijk wanneer het goed gaat en wat er nodig is om het vaker goed te laten gaan. We kunnen dan samen een goed verbeterplan maken. Hierbij worden ook ouders, leerkracht of docent betrokken zodat er afstemming kan plaatsvinden.

Coaches bij mooi jong zijn eveneens gecertificeerd voor Video Home training. Hierbij ligt de nadruk op de verbetering van de interactie tussen u en de leerling in de thuissituatie. Eventueel kan er een combintatie worden gemaakt met opnames op school om op alle gebieden de juiste ondersteuning te bieden.

(S)VIB-VHT BEELDCOACHING

(School) Video interactie begeleiding of beeldcoaching is een vorm van oplossingsgericht, kortdurend coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames. Door samen de beelden terug te kijken komen we erachter wat er gebeurt in de klas op school. We zien daadwerkelijk wanneer het goed gaat en wat er nodig is om het vaker goed te laten gaan. We kunnen dan samen een goed verbeterplan maken. Hierbij worden ook ouders, leerkracht of docent betrokken zodat er afstemming kan plaatsvinden.

Coaches bij mooi jong zijn eveneens gecertificeerd voor Video Home training. Hierbij ligt de nadruk op de verbetering van de interactie tussen u en de leerling in de thuissituatie. Eventueel kan er een combintatie worden gemaakt met opnames op school om op alle gebieden de juiste ondersteuning te bieden.

Ook voor docenten

Video Home Training