Passend onderwijs

Wij bieden passende begeleiding in een professionele omgeving, op school, in de nabijheid van school of thuis. Structurele, snelle ondersteuning aansluitend op de vraag vanuit het onderwijs waarbij de leerling en de ouders worden betrokken.

Vergoeding

De school van uw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om onze diensten vergoed te krijgen.

Handelingsgerichte ondersteuning voor leerkrachten/docenten en leerlingen d.m.v. (School)  Video Interactiebegeleiding en of individuele coaching of onderwijsondersteuning. Tevens kunnen wij op onze locatie ‘onderwijs op afstand’ realiseren.

Bijdragen aan vroegtijdige aanpak en preventie van sociaal emotionele en gedragsproblemen door het inzetten van preventieve programma’s voor scholen zowel voor individuele leerlingen als voor specifieke groepen. Hierbij valt te denken aan Sociale Vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, kinder-jeugdcoaching en begeleiding van leerlingen in echtscheidingssituaties.

Wij bieden ook ondersteuning op cognitief gebied d.m.v. huiswerkbegeleiding, bijlessen op maat, examentrainingen en de cursus ‘Ik leer leren’.

Tevens kan de NIO of WISC IQ test worden afgenomen waarbij wij snelle terugkoppeling garanderen.

Ook bieden wij psycho-educatie voor docenten zodat zij zich gesteund voelen bij het omgaan met leerlingen met speciale behoeften.

Nauwe samenwerking met scholen en onze partners garandeert een passend onderwijs begeleidingsarrangement.