Wie zijn wij?

Monique de JongMonique de Jong is gediplomeerd kinder-jeugdcoach. Ook is zij gecertificeerd  (School) Video Interactie begeleider (Beeldcoach) en heeft zij de opleiding integrale zorg afgerond. Zij is gecertificeerd Zandkastelencoach (scheidingsbegeleiding) en gecertificeerd ‘ ik leer leren’ coach. Zij heeft de titel Master Special Educational Needs (M Sen) en is lid van de landelijke beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO). Tevens is zij bevoegd docent Engels en in het bezit van het Certificate of Proficiency in English. Zij heeft jarenlange ervaring in het Voortgezet onderwijs als docent Engels, vertrouwensdocent, afdelingscoördinator en coördinator basisonderwijs.  Zij is trotse eigenaresse van Kindercoachpraktijk Mooi Jong in Den Haag.

 

Charlotte Thomassen

Charlotte Thomassen heeft Mental Health gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en is Psycholoog NIP. Ze heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en werkt sinds enkele jaren als zelfstandig psycholoog (waarvan enkele in het buitenland).  Ze werkt met kinderen (en hun ouders) in de leeftijd t/m 21 jaar en geeft vooral individuele behandelingen en ouderbegeleidingen. Zij is gecertificeerd ‘mindful parenting’-trainer en doet daarnaast ook psychodiagnostiek en intelligentie-onderzoek.  Sinds 2013 werkt zij samen met Mooi Jong.

 

Alexander Koppelle

Alexander Koppelle heeft de Topsportschool Thorbecke Lyceum in Rotterdam doorlopen en heeft naast de 6-jarige jeugdopleiding bij Feyenoord zijn vwo-diploma behaald. Hierna heeft hij economie en bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hierdoor gespecialiseerd in de vakken wiskunde en economie. Hij is al 8 jaar bijlesdocent en geeft daarnaast SE- en examentrainingen op alle niveaus. Sinds 2015 werkt hij samen met Kindercoachpraktijk Mooi Jong.

 

Latonya Lo-Kioeng-ShioeLatonya Lo-Kioeng-Shioe heeft in 2015 haar hbo-diploma Toegepaste Psychologie behaald. Gedurende haar opleiding heeft zij zich gespecialiseerd in de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren en hun leerproces. Tevens is zij gecertificeerd voor het afnemen van verschillende psychologische tests. Zij heeft ruim vijf jaar ervaring met het werken met kinderen als vrijwilligster en werkt sinds maart 2016 bij Mooi Jong als huiswerkbegeleider.

 

Marlouse van 't WoutMarlouse van ’t Wout heeft in 2014 haar hbo- diploma Pedagogiek behaald. Gedurende haar opleiding heeft zij zich vooral bezig gehouden met  het onderwijs en het zieke kind. Tevens heeft zij de opleiding  ‘Oplossingsgericht coachen’ afgerond. Sinds 2014 werkt zij samen met Kindercoachpraktijk Mooi Jong en heeft zij ervaring opgedaan als leerlingencoach, huiswerkcoördinator en faalangstreductietrainer. Ook geeft zij verschillende individuele vakgerichte bijlessen voor zowel leerlingen uit het VO als het PO en ‘Onderwijs op afstand’.

 

Leonie TimmerLeonie Timmer heeft in 2015 haar Master Forensische Orthopedagogiek afgerond. Naast haar specialisatie in gedragsproblemen bij jongeren heeft zij ervaring met het geven van bijlessen voor exacte vakken. Tevens doet zij al ruim 5 jaar vrijwilligerswerk met kinderen en jongeren. Sinds november 2016 werkt Leonie als leerlingencoach bij Kindercoachpraktijk Mooi Jong. Ook geeft zij bij Mooi Jong SE trainingen in scheikunde en biologie.

 

Denise Telder heeft de opleidingen Pedagogische Wetenschappen (gezinspedagogiek) en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de universiteit in Leiden gevolgd. De afgelopen jaren heeft zij in het Voortgezet onderwijs ervaring opgedaan als studiebegeleider en bijlesdocent in verschillende schoolvakken. Zij heeft zich met name gespecialiseerd in talen. Daarnaast is zij sinds eind 2015 werkzaam als docent klassieke talen in de onderbouw. Sinds kort werkt zij ook samen met Kindercoachpraktijk Mooi Jong in Den Haag.

 

Yvonne BrouwerYvonne Brouwer heeft in 2015 haar Masterdiploma Pedagogische Wetenschappen behaald. In de laatste jaren van haar opleiding heeft zij zich vooral gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen. Zij is gecertificeerd om verschillende psychologische en onderwijstests af te nemen. Sinds september 2016 werkt zij als leerlingencoach bij Kindercoachpraktijk Mooi Jong.