Visie

Wanneer een kind niet lekker in z’n vel zit, zal dit gevolgen hebben voor de schoolprestaties. Wanneer leren niet goed gaat, zal dit ook gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel welzijn van het kind.

Kinder- en jeugdcoaching en onderwijsondersteuning

Door het bieden van kinder- en jeugdcoaching en onderwijsondersteuning begeleiden wij op beide ontwikkelingsgebieden.

Wij betrekken indien gewenst ook de ouders, de school en bijvoorbeeld de sportclub voor een optimaal resultaat. Genoemde partijen maken een belangrijk onderdeel uit van de leefwereld van het kind.