Overleg remedial teaching

Goed overleg gehad over de remedial teaching. Prettig om samen kritisch te kijken naar ons beleid. De projecten op de basisscholen lopen goed en ook de individuele leerlingen en hun ouders zijn tevreden. Het feit dat wij maatwerk bieden en echt afstemmen op wat wenselijk is voor de leerling wordt als onderscheidend ervaren. Wij maken bewust geen gebruik van overeenkomsten die al van te voren vastliggen om maatwerk te kunnen garanderen. Momenteel is er (nog) geen behoefte om in vakanties remedial teaching aan te bieden op de PO scholen. Wel liggen er kansen bij naschoolse opvang en sportclubs.