Kinder- en jeugdcoaching

Wat is kinder- en jeugdcoaching?

Bij Kindercoachpraktijk Mooi Jong is coaching oplossings- en toekomstgericht. Wij begeleiden uw kind naar het ontdekken en inzetten van eigen kwaliteiten. Hiermee wordt de bewustwording van uw kind gestimuleerd en daarmee de ontwikkeling van vaardigheden en talenten.

Hoe werkt coaching bij Mooi Jong?

Wij maken gebruik van verschillende methodieken tijdens de coaching. De keuze voor een bepaalde methode wordt afgestemd op de hulpvraag van u en uw kind.

Coachingsmethodieken

Als oplossingsgerichte methodes voor coaching bij kinderen en jongeren gebruiken wij:

  • Cognitieve gedragstherapie (‘denken en doen=durven’ of ‘teken je gesprek’)
  • Ret
  • Kids Skills, mission possible
  • Beeldcoaching
  • Zandkastelenmethode® (in een scheidingssituatie)

De methodieken zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar maar ook voor tieners en jongvolwassenen.

Intakegesprek

Voordat wij starten met een coachingstraject voeren wij eerst een intakegesprek. Mooi Jong is er voorstander van dat uw kind, afhankelijk van de leeftijd, bij dit gesprek aanwezig is.

Bij jongere kinderen kan eventueel een tweede vrijblijvende afspraak gepland worden nadat wij allereerst met de ouder of verzorger alleen hebben gesproken. Bij de tweede afspraak laten we u samen met uw kind kennis maken met de coach en onze praktijk.

Wij vinden het heel belangrijk dat u en uw kind zich prettig voelen bij ons.

Verloop

Onze coaching is kortdurend en oplossingsgericht. Na de intake vinden er tussen de 5 en 8 sessies plaats. Wij spreken van tevoren met u als ouder(s) of verzorger(s) af of u bij de coachingssessies aanwezig wilt zijn. Ook bespreken wij op welke wijze de terugkoppeling zal plaatsvinden; telefonisch, schriftelijk of via een persoonlijk gesprek.

Privacy

De hulpvraag van uw kind staat bij Mooi Jong altijd centraal. Wij zullen altijd met u en uw kind overleggen wanneer het ons verstandig lijkt om bepaalde informatie te delen met derden.