Intelligentietoetsen

Het kan zijn dat het voor u of de school van uw kind niet helemaal duidelijk is welk onderwijsniveau het meest passend is voor uw kind. U kunt dan een intelligentietest bij ons laten afnemen.

Wisc III

De WiscIII is een zeer complete, betrouwbare, valide intelligentietest voor kinderen van 6-16 jaar. Er wordt een duidelijk beeld geschept van de cognitieve capaciteiten van uw kind. De test wordt individueel afgenomen door onze orthopedagoge en duurt ongeveer anderhalf uur. U ontvangt na een week de schriftelijke uitslag van de test. Onze orthopedagoge neemt altijd contact met u op om de uitslag van de test persoonlijk toe te lichten.

NIO

Het basisschooladvies over het meest passende onderwijsniveau op het VO is tegenwoordig leidend. Het kan zijn dat er naast dit advies en de eindtoets behoefte bestaat aan een second opinion. De NIO test is een intelligentietest voor onderwijsniveau en geeft advies op basis van de mogelijke schoolprestaties van uw kind. De NIO kan worden afgenomen in groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De afname van de NIO duurt ongeveer twee uur. U ontvangt na ongeveer 3 dagen de schriftelijke uitslag van de test. Onze orthopedagoog neemt altijd contact met u op om de uitslag van de test persoonlijk toe te lichten.