Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen tijdens corona

In samenwerking met de scholen zijn wij gestart met extra ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk hebben in deze verwarrende periode. Dit kan op cognitief gebied zijn maar ook op sociaal emotioneel gebied en bijvoorbeeld omdat de thuissituatie niet optimaal is. Voor deze leerlingen werken we momenteel in shifts van drie uur waarin wij de leerlingen digitaal begeleiden bij het maken en plannen van hun huiswerk maar uiteraard ook ruimte hebben voor coaching en remedial teaching. We sluiten aan bij wat de individuele leerling nodig heeft in deze periode. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te kunnen dragen en maken daarom gebruik van een aangepast tarief. Voor meer info mail ons info@mooijong.nl dan nemen we contact op!