EXAMENAVONDEN

Afgelopen jaar is gebleken dat veel leerlingen behoefte hebben aan een extra mogelijkheid om gerichte vragen te stellen over de examenstof. Wij hebben daarom besloten om examenavonden in te lassen. Tijdens deze avonden kunnen de leerlingen vragen stellen over de stof die zij nog als lastig ervaren.

Deze avonden worden zo dicht mogelijk voor het moment van de afname van het examen georganiseerd. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid en zelfverzekerd hun (SE) examen ingaan. De data worden in overleg met onze leerlingen vastgesteld om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen bieden.