Wat doen wij voor professionals?

We begeleiden (startende) docenten d.m.v. beeldcoaching.

We geven psycho-educatie aan docententeams.

We organiseren teambijeenkomsten op scholen m.b.t. onderwijsvernieuwingen.

Wij organiseren intervisiebijeenkomsten

Wij geven trainingen over oplossingsgerichte gespreksvoering met leerlingen.